Jdi na obsah Jdi na menu

Ustavení pobočného spolku MCHZ

Zápis z ustavující schůze pobočného spolku

Mladých chovatelů zvířat, z.s.

na základě stanov Mladých chovatelů zvířat, z.s. (IČ:089 40 673)

 

1. ustavující jednání

 

Ustavující schůze k založení pobočného spolku MCHZ se konala

 

dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za účasti (počet): . . . . . . . . . osob

 

Svolavatel ustavujícího jednání (jméno a příjmení): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Přítomní (dle listiny přítomných) mají zájem o založení pobočného spolku Mladých chovatelů zvířat s názvem

 

Mladí chovatelé zvířat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

 

sídlo pobočného spolku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a souhlasí se stanovami spolku Mladých chovatelů zvířat, z.s. ve znění schváleném 29.1.2020 (stanovy jsou uloženy ve sbírce listin ve spolkovém rejstříku www.justice.cz).

 

 

2. statutární zástupce (předseda) – přítomní zvolili:

 

/jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon, e‐mail/

 

 

3. oprávnění k jednání

 

Přítomní berou na vědomí, že nově vznikající pobočný spolek je oprávněn jednat svým jménem až po zápisu do spolkového rejstříku.

 

 

4. další

 

Další záležitosti (např. další funkce, způsob fungování a komunikace...) jsou dle Stanov vnitřní záležitostí nově vznikajícího pobočného spolku, nesmějí však být v rozporu se Stanovami spolku Mladí chovatelé zvířat, z.s.

 

 

5. odvody z členských příspěvků

Výše členských příspěvků budou následně stanoveny Radou MCHZ.

 

 

Potvrzujeme správnost uvedených údajů:

 

 

 

V ...................................... dne .............................             ....................................... .........................................

                                                                                                                        podpis předsedy a dalšího přítomného na ustavující schůzi

 

 

Listina přítomných

na ustavující schůzi pobočného spolku

Mladých chovatelů zvířat, …........................................................................

Datum a místo konání ustavující schůze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svolavatel (jméno): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Souhlasím s evidencí uvedených osobních údajů

/jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správnost a úplnost tohoto listu ověřil svolavatel:

 

 

V …...................................... dne ..............................…                                         .................................................................

                                                                                                                                                     (jméno a podpis)